Tema omvärldsbevakning: Sopförbränning – en naturlig del av den cirkulära ekonomin

30 May, 2018  |  General

INTERVJU Confederation of Waste-to-Energy-Plants (CEWEP) är intresseorganisationen som företräder europeiska kraftvärmeproducenter i Bryssel. Till stor del handlar arbetet om att lyfta fram kraftvärme och avfallsförbränning i den europeiska energi- och klimatdebatten. Ella Stengler är CEWEP:s generalsekreterare och har haft en framträdande roll i diskussionerna om EU:s nya paket om... Read more


Tema omvärldsbevakning: Kompromiss klar om EU:s avfallspaket

30 January, 2018  |  General

EU Arbetet med EU:s nya lagstiftningspaket för en mer cirkulär ekonomi har präglats av motsättningar och konflikter. Det tog också två år för medlemsländerna och Europaparlamentet att enas om de nya regelverken för avfallshantering och återvinning. I veckan blev det dock klart. Paketets övergripande mål är att göra den europeiska ekonomin mer resurseffektiv och hållbar genom... Read more