EU Arbetet med EU:s nya lagstiftningspaket för en mer cirkulär ekonomi har präglats av motsättningar och konflikter. Det tog också två år för medlemsländerna och Europaparlamentet att enas om de nya regelverken för avfallshantering och återvinning. I veckan blev det dock klart.

Paketets övergripande mål är att göra den europeiska ekonomin mer resurseffektiv och hållbar genom att minska avfallsvolymerna överlag. EU vill bland annat hindra att sopor läggs på deponi och främja återvinning genom att skärpa principerna om avfallshierarkier.

En stötesten i förhandlingarna har frågan om sopförbränning för energiproduktion varit. Kritikerna hävdar att EU:s energipolitik försvårar arbetet med att skapa en mer cirkulär ekonomi i Europa då regelverket gör det mer lönsamt att bränna sopor än att satsa på återvinning.

Det har också hävdats att länder som Sverige och Danmark överinvesterat i sopförbränningsanläggningar och fjärrvärme till följd av dåligt utformade regelverk.

Motståndarna hävdar tvärtom att avfallsförbränning för el- och värmeproduktion är centralt för EU ska kunna klara sina klimat- och resurseffektiviseringsmål. Kompromisstexten innebär att det även framöver kommer vara tillåtet att importera och exportera avfall för förbränning, dock förutsatt att transporterna leder till bättre resurseffektivitet.

De politiska diskussionerna har framförallt handlat om annat än energirelaterade aspekterna av paketet. Reaktionerna från energibranschen har också varit sparsamma. I en kommentar till Energimarknaden säger den svenska europaparlamentarikern Fredrick Federley (C).

– Jag är relativt nöjd med resultatet. Beslutet innebär att EU tar flera kliv framåt i arbetet med avfall. Vi är överens om att avfallsdeponering måste sluta och ett hårdare ramverk kring livsmedelsavfall och skräp i våra hav som måste bort.