EU När medlemsländerna och Europaparlamentet senare i veckan träffas för att förhandla förnybarhetsdirektivet står sopor och plastavfall högt upp på mötesagendan.

Den stora tvistefrågan gäller definitionerna om av vad som ska klassas som förnybara bränslen och råvaror. Genom ett ändringsförslag vill Europaparlamentet luckra upp Kommissionens ursprungsförslag så att förbränning av plast ska kunna räknas mot nationella förnybarhetsmål.

Förespråkarna pekar på att svåråtervunnen plast skulle kunna användas till att producera alternativa drivmedel och därför bör kunna tillgodoräknas mot EU:s förnybarhetsmål. Frågan har aktualiserats efter att Kina vid årsskiftet införde ett förbud mot plastimport.

Trots omfattande kritik har bland annat Storbritannien, Finland, Nederländerna och Tjeckien deklarerat att man kommer stödja förslaget.

Alla är dock inte lika nöjda. Flera miljöorganisationer varnar för att förslaget riskerar att slå hål på EU:s ambitioner om en mer cirkulär ekonomi baserad på mer återanvändning och återvinning. Bland annat har intresseorganisationen ZeroWaste varnat för förändringen kan leda till ökad plastanvändning i medlemsländernas strävan att klara sina förnybarhetsmål.