Foto från Ellen MacArthurs Foundation

En av världens tyngsta experter  kommer till Sverige för att diskutera hur visionerna om en mer cirkulär och klimatsmart ekonomi ska kunna bli verklighet. Vi träffade Ken Webster för en pratstund.

-Cirkulär ekonomi handlar om så mycket mer än bara återvinning och avfallsminimering. Det säger sverigeaktuella Ken Webster som hävdar att vår grundläggande syn på produktion och konsumtion kommer att förändras i grunden på bara några år. Som innovationschef för världens ledande tankesmedja för cirkulär ekonomi, Ellen MacArthur Foundation, vet Webster vad han talar om.

-Linköpings Universitet och Mistra REES ligger långt fram i arbetet med att utveckla nya smarta och resurseffektiva affärsmodeller. Det ska bli väldigt kul att få komma till Sverige för att studera och diskutera deras arbete närmare.

Berätta, du kommer till Linköping för att tala på en internationell konferens. Vad hoppas du få ut av besöket?

Jag är väldigt förväntansfull! Konferensen i Linköping bjuder på ett unikt tillfälle för konstruktiva diskussioner inom ett område där utvecklingen går rasande snabbt fram Det kommer bli extra spännande att ta del av diskussionerna i ett land som Sverige – som på många sätt visat att man tar frågan om resurseffektivitet på allvar.
Min ambition är att interagera med så många konferensdeltagare som möjligt – både för att dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter, men också för att lyssna och diskutera med andra. Jag är övertygad om att det är genom diskussion och debatt som vi kommer att kunna förverkliga visioner till verklighet.

Vilka frågor är det som är störst just nu?

Det händer väldigt mycket inom den cirkulära ekonomin just nu – vilket gör den här typen av konferenser extra viktiga. För att förverkliga visionen om en cirkulär ekonomi fullt ut måste vi samverka och testa olika idéer – i den här fasen finns det inga rätt och fel. Det är först när man testat olika modeller och teorier i verkligheten man vet vad som fungerar och vad som är värt att satsa på. Enstaka motgångar är inget att vara rädd för – tvärtom är de ofta nödvändiga för att nå genombrott och utveckla nya modeller och tillvägagångssätt.

Vad är det som behövs för att öka tempot i omställningsarbetet?

I grund och botten handlar allt om innovation – i begreppets allra bredaste bemärkelse; där allt från ny teknik till digitalisering och nya affärsmodeller ingår. Världen är full av lovande exempel och utvecklingssamarbetet pågår ständigt. Mycket av det vi ser idag kan förfinas, utvecklas och bli bättre. För att ta ett konkret exempel – i Kina finns det en mängd olika företag som erbjuder lånecyklar. I många fall har de misslyckats helt – ett stort antal av de företag som var tidigt ute är konkursfärdiga och flera har tvingats lägga ned sin verksamhet. Problemet var att det saknades systematik och genomtänkta affärsmodeller. Det fanns en enorm potential – men ingen visste hur man skulle tillvarata den. Nu har man lärt sig av sina tidigare misstag och det börjar också hända fantastiska saker.

På vilket sätt kan företag och industri rusta sig inför framtidens cirkulära ekonomi?
Jag tänker alltid på vad den cirkulära ekonomin anfader Waler Stahel brukade “i affärslivet är det inte livsviktigt att överleva”. För enskilda företag handlar det inte så mycket om vad man måste göra – det viktiga vad man vill göra och på vilket sätt man kan tillvarata de nya möjligheter som omställningen för med sig. En väldigt viktig del av omställningen ligger just i att utveckla nya innovativa affärsmodeller. Det krävs nya tankesätt för att öka resurseffektiviteten. Inte minst kommer delningsekonomin få en central roll framöver.

På vilket sätt kommer samhället förändras när ekonomin blir mer cirkulär?

Många gamla sanningar kommer att behöva omprövas i takt med att ekonomin blir alltmer cirkulär. Vi måste satsa mer på lokal produktion, sedan måste det löna sig att reparera och renovera istället för att köpa nytt. Det är definitivt slut med slit- och släng-mentaliteten. Jag är också övertygad om att digitaliseringen kommer vara en mycket viktig drivkraft i den omställning som vi står inför. Jag brukar beskriva den pågående processen mot ökad resurseffektivitet som en korsbefruktning mellan digitalisering, design och affärsmodell.

Framöver kommer inte säljarens ansvar för en produkt vara över i samma ögonblick som den har överlämnats till kunden. Tvärtom kommer fokus ligga på hela livscykeln där tjänstifiering och möjligheterna till återanvändning och återvinning kommer bli betydligt viktigare än idag. Många gamla sanningar ställs på ända i övergången mot en cirkulär ekonomi. I framtiden kommer det att krävas ett djupare samarbete längs hela värdekedjan och det kommer skapas ett behov av en ny typ av tjänsteleverantörer.

Vad kan omvärlden lära av Sverige?
De skandinaviska länderna har traditionellt legat långt fram på hållbarhetsområdet och jag tror att Sverige med sina erfarenheter och kompetens har goda förutsättningar att bli en internationell förebild i arbetet mot en resurseffektiv ekonomi. Det finns redan många intressanta exempel på hur ni lyckats tillvarata de möjligheter som finns inom det cirkulära. Själv blev jag till exempel väldigt inspirerad när jag fick höras om det köpcentrum i Skåne som enbart säljer återvunna och återanvända varor.

Vilken roll kommer politiken spela i den här omställningsresan?
Politisk styrning kommer förstås vara avgörande för att få fart på omställningsarbetet. Inte minst måste det finnas en underliggande infrastruktur som gör den omställningsresa som ligger framför oss möjlig. Exempelvis måste det finnas marknadsplatser för att underlätta och främja återvinning och återanvändning. Lagstiftningen måste också uppdateras för att bli bättre anpassad till den nya ekonomin. Det måste helt enkelt löna sig att vara resurssmart – på samma sätt som det bör kosta mer att slösa med resurser som skulle kunna återanvändas eller återvinnas.

Vad vill du ta med dig hem från konferensen?
Min förhoppning är att konferensdeltagarna både kommer att lyssna och våga utmana varandra under konferensen. Genom att diskutera och vända på varandras argument kan vi flytta fram potentialen och höja tempot i arbetet mot en mer resurseffektiv ekonomi.

Utmaningen ligger i att stärka det cirkulära och ta tillvara på de möjligheter som finns redan existerar. I detta arbete är det bara fantasin som sätter gränser avslutar Webster med finurligt leende.