I mars tilldelades två masterstudenter från Lunds Universitet, kopplade till Mistra REES, SYSAV:s miljöpris. Deras  uppsatser handlar om rekonditionering av kontorsmöbler, om plastkassar som sprids med vinden och upphandling av kommunala datorer.

Läs mer här.