-Om ingenting görs kommer det finnas mer plast än fisk i världshaven år 2050. Så lät det när Europaparlamentet på onsdagen debatterade EU-kommissionens lagförslag för att minska plastskräpet i Europa. En klar majoritet av parlamentarikerna ställde sig bakom förslaget, vilket innebär att flera vanliga plastartiklar kommer att totalförbjudas i hela EU om bara några år.

Den nya lagstiftningen riktar särskilt in sig på de tio produktkategorier som utgör de största avfallskällorna i haven, där bland annat sugrör, ballongpinnar och bomullstops ingår. Parallellt med detta kommer EU vidta andra åtgärder för att minska användningen av engångsförpackning för mat och dryck. Bland annat kommer medlemsländerna behöva ta fram nationella program för att minska antalet matförpackningar och muggar i plast; senast år 2025 måste minst 90 procent av alla engångsflaskor samlas in för återvinning.

Enligt EU-kommissionen utgörs 27 procent av plastavfallet i världshaven av uttjänta fiskeredskap. Genom den nya lagstiftningen kommer tillverkare av fiskeredskap bli ekonomiskt ansvariga för att samla in och återvinna sina produkter när de tjänat ut.
Problemet med plastavfall i världshaven har fått stor uppmärksamhet på sistone, inte minst tack vare David Attenborough prisbelönta dokumentär om det växande problemet med plastavfall i världshaven.

Läs mer om Mistra REES arbete för minskat plastavfall:

Stora samhällsvinster med ökad plaståtervinning

Läs mer om den nya EU-lagstiftningen

Läs mer om David Attenboroughs dokumentär Plastic Watch här