Hampus André, en av våra REES-doktorander på Chalmers, har i sin licentiatuppsats granskat vad den cirkulära ekonomin i praktiken innebär för metaller i elektroniska produkter. Han har ägnat de senaste åren åt att djupdyka i frågan om den cirkulära ekonomin, och vad den i praktiken innebär för metaller i elektroniska produkter.

I sin licentiatuppsats konstaterar Hampus André att det måste finnas en medvetenhet om vart olika metaller tar vägen i de olika åtgärderna, annars finns en risk att man istället ökar användningen av vissa metaller. Det innebär att åtgärder kopplade till cirkulär ekonomi inte nödvändigtvis leder till högre resurseffektivitet. Ett exempel är valet mellan att reparera en smartphone eller att köpa en ny.

– Det vi har sett är att smartphone-skärmar, som innehåller indium, byts ut i nästan varje smartphone-reparation. För att sådana metaller inte ska öka i användning är det viktigt att man använder sin reparerade smartphone tillräckligt länge. Det krävs faktiskt att man använder den nästan lika länge som man skulle använt en ny för att inte indium-användningen ska öka, säger Hampus André.

Läs mer om Hampus forskning och ladda ner hans licentiatuppsats här.