Hälften av EU:s medlemsländer uppfyller inte gällande lagkrav för återvinning och återanvändning. Det avslöjar den franska tidskriften Le Journal de l’environnement i en genomgång av EU-ländernas arbete med återvinning och återanvändning. På EU-kommissionens svarta lista återfinns länder som Bulgarien, Spanien och Slovakien, men även grannland Finland.

EU-kommissionens granskning visar att länderna saknar regelverk och styrmedel för att ta hand om uttjänta konsumentprodukter, maskiner och byggnadsmaterial. Konsekvensen är att stora materiella världen går upp i rök eller läggs på deponi. Länderna måste nu redovisa på vilket sätt man tänker komma tillrätta med bristerna och främja bättre resurseffektivitet.

Mattias Lindahl, världsledande professor i cirkulär ekonomi vid Linköpings universitet är beklämd över resultatet, men påpekar samtidigt att han inte är förvånad.

-Det här åskådliggör problemet med dagens konsumtionsmönster där produkter utformas på ett sådant sätt att de är svåra eller rentav omöjliga att reparera. Detta innebär ett enormt resursslöseri. Nyckeln för att klara övergången till ett hållbart cirkulärt samhälle börjar redan på ritbordet. Industrin måste helt enkelt bli bättre på att ta fram produkter som kan repareras och återanvändas.

EU-kommissionen kräver att de utpekade länderna trappar upp insatserna för att minska resursslöseriet bland annat genom införande av punktskatter och andra ekonomiska styrmedel.

Läs artikeln i Le Journal de l’environnement här.