Foto från Ellen MacArthus Foundation

Ken Webster, sedan länge en tongivande röst i den globala debatten om cirkulär ekonomi och resurseffektivitet, kommer under ett års tid ingå i ett särskilt forskningssamarbete med Mistra REES. Webster kommer vara baserad vid Linköpings universitet och bland annat bidra till vetenskaplig och populärvetenskaplig produktion tillsammans med programmets forskare, hjälpa till med handledningen av doktorander, samt medverka på seminarier och workshops. Avsikten är också att Ken Webster ska få en ökad kännedom om svenska aktiviteter med anknytning till cirkulär ekonomi och Mistra REES.

Mattias Lindahl, professor programdirektör för Mistra REESär både stolt och nöjd över rekryteringen.

-Ken Webster har unika erfarenheter och insikter om hur världen kan ställas om i en mer cirkulär riktning. Inte minst har Webster spelat en nyckelroll inom den världsledande tankesmedjan Ellen McArthur foundation som sedan sitt grundande 2010 varit en global drivkraft för att sätta fokus på frågor som rör cirkulär ekonomi och resurseffektivitet. Det nya samarbetet är ett tydligt tecken på Mistra REES internationella genomslagskraft och att vår forskning väcker intresse världen över. Rekryteringen kommer att stärka Mistra REES roll som forsknings- och kunskapsnav ytterligare, såväl i Sverige som internationellt, avslutar Lindahl.

Läs mer om Ken Webster och hans tidigare arbete i denna intervju från 2018.