– Vi hoppas få ut mycket av de timmar vi lägger ner inom Mistra REES, och det ser verkligen lovande ut, säger Annika Fernlund, styrelseledamot i smålandsföretaget Polyplank.

Förutom att delta i de olika forskningsprojekten inom Mistra REES har företaget engagerat en student vid Lunds universitet som gör sitt examensarbete och vid Linköpings universitet är just nu tre studentgrupper igång med projektarbeten.

– Vi hade studenterna på besök i vår fabrik på Öland och visade dem produktionen. Vi hade också workshops där vi diskuterade upplägg, vem som skulle göra vad och vilken information de behövde för att kunna jobba vidare. Det var några effektiva och roliga timmar och jag har fått positiva kommentarer både från studenterna och från kollegerna på Polyplank, säger Annika Fernlund.

Arbetar cirkulärt

Polyplank utvecklar och säljer produkter – som miljöhus, bullerplank och balkongfronter – i ett patenterat kompositmaterial. Materialet består av återvunnet råmaterial av termoplast som blandas med organiska fiber.

– Vi arbetar redan cirkulärt och har kunskaper att tillföra REES-programmet, men ett företag av vår storlek har svårt att avsätta större resurser för forskning och utveckling. Vi vill vara i ständig utveckling och det här är en bra draghjälp, säger Annika Fernlund.

Examensarbetet går i korthet ut på att göra en marknadsanalys i Afrika och förhoppningen är att det ska leda till ett affärsupplägg som kan fungera i utvecklingsländer.

– Det ska bli jättespännande att se vart det landar, säger Annika Fernlund, som också är bihandledare och får följa arbetet på nära håll.

Tre engagerade studentgrupper

Studentgrupperna vid Linköpings universitet ska fördjupa sig i livscykelanalyser. En grupp med studenter inom industridesign ska titta på designutveckling av en av Polyplanks produkter och kanske även på kompletteringsprodukter. De två andra grupperna ska utföra livscykelanalyser av ett litet hus och av Polyplanks storsäljande bullerplank.

– Det är ett tidskrävande arbete så vi är tacksamma och glada att de vill göra det. Det är verkligen värdefullt för oss, säger hon.

Annika Fernlund hoppas även mycket på resultaten från själva forskningsprojekten och alla de intervjuer, workshops och seminarier de deltar i.

– De verktyg och rapporter som kommer fram i programmet kommer vi att ha stor nytta av. Industri och akademi är verkligen två helt olika världar, men det händer mycket spännande när de två världarna äntligen möts.

LiU-forskare studerar en av Polyplanks produkter. Fotograf: Thor Balkhed