För att minska importberoendet av många värdefulla råvaror till Europa har forskare skapat en databas över hur stora mängder som finns att återvinna. Många värdefulla metaller och mineral, som bland annat används i bilar och mobiltelefoner, går inte att utvinna i Europa. För att bli mindre beroende av att importera de här råvarorna till Europa, har det därför skapats en databas över hur mycket som redan finns i omlopp här.

I morgonens Vetenskapsradion i P1 berättar Maria Ljunggren Söderman om hur materialet i de produkter vi använder idag går att betrakta som en urban gruva. Det handlar om hur vi tar tillvara på produkterna när de tjänat ut.

Hör hela intervjun här.