Vid Lunds universitet har REES-doktoranden Leonidas Milos under våren varit handledare för ett examensarbete om platsåtervinning.

Bild från https://www.lu.se/article/stora-samhallsvinster-med-okad-plastatervinning

Det är studenten Aida Esmailzadeh Davani som har skrivit sitt examensarbete vid Centrum för miljö- och klimatforskning på Lunds universitet. Studien handlar om vilka effekter olika alternativ för ökad plaståtervinning skulle få i Sverige. Utifrån förutsättningarna att Sverige ska nå målet att senast år 2030 återvinna 55 procent av alla plastförpackningar, har hon undersökt tre olika scenarier och räknat på effekterna för växthusgasutsläpp, nya arbetstillfällen och totala kostnader för drift och investering.

Resultaten visar att en utfasning av plastförbränning i Sverige skulle ge en betydande minskning av landets växthusgasutsläpp, motsvarande cirka 1,5 procent av de nationella utsläppen eller tio procent av utsläppen i Skåne.

Läs mer om studien här.