Dagens nästintill explosionsartade solenergiutbyggnad skapar nya behov av resurseffektiv återvinning och återanvändning av uttjänta solpaneler. I dagarna invigs Europas första återvinningsanläggning för solpaneler. Mattias Lindahl professor vid Linköpings universitet välkomnar initiativet, men säger samtidigt att vinsterna skulle kunna bli betydligt större med hjälp av nya affärsmodeller.

Det är avfallsbolaget Veolia och branschföreningen PV Cycle som ligger bakom satsningen. Under 2018 kommer 1300 ton solpaneler att återvinnas vid anläggningen i södra Frankrike – en volym som kommer att fyrdubblas fram till år 2022. Eftersom en modern solpanel har en beräknad livslängd på 25 år kommer återvinningsbehovet öka lavinartat under kommande decennium – år 2050 beräknas den globala volymen ha ökat till 50 miljoner ton.

En typisk panel består till 65 – 75 procent av glas, femton procent aluminium, tio procent plast samt några enstaka procent kisel. Hittills har uttjänta solpaneler hanterats som vanligt glas- och metallavfall medan övriga komponenter gått till förbränning. Vid den nya anläggningen kommer uttjänta paneler stället att demonteras med hjälp av robotar; de delar som inte kan återanvändas kommer att smältas ned och användas vid tillverkning av nya solpaneler.

De ekonomiska vinsterna med återanvändning och återvinning är betydande. Enligt beräkningar från den internationella förnybarhetsorganisationen Irena innebär bättre återvinningsrutiner kostnadsbesparingar på 450 miljoner dollar fram till år 2030. År 2050 beräknas återvinningsvärdet ha ökat till 15 miljarder dollar.

Mattias Lindahl, professor i miljöteknik vid Linköpings universitet, välkomnar initiativet, men påpekar att det finns mer att göra för att göra branschen mer resurseffektiv. Enligt professor Lindahl skulle både miljö och ekonomi tjäna avsevärt på att utveckla dagens traditionella köp-använd-släng-modell genom att stärkt samarbete mellan solcellstillverkare och kraftproducenter.

– Effektiv återvinning av solceller är avgörande för framtiden. För att få till detta så gäller det inte bara att de går att återvinna, utan även att detta faktiskt görs på ett effektivt sätt. Ett problem är att solcellsbranschen på traditionellt sätt säljer sina paneler till olika kunder och därmed tappar kontrollen över dem vilket försvårar en effektiv insamling och återvinning. De borde istället se över att gå mot att hyra ut dem till kunderna. Genom att ha kontroll över panelerna kommer de kunna byta ut dem när det är som lämpligast. En förändrad affärsmodell kommer även driva på att produkterna livslängd troligtvis ökar då detta blir fördelaktigare för leverantören. Det kommer också med stor sannolikhet göra att produkterna i högre grad kommer att designas så endast delar av en panel behöver bytas för att återfå ursprunglig funktion. Det är här den stora ekonomiska och miljömässiga potentialen finns avslutar Mattias Lindahl.

Under 2018 förväntas solpaneler motsvarande 490 000 ton installeras världen över.