Den nya kemikalieskatten som införs 1 juli slår hårt mot återanvändningen av exempelvis it och elektronik och motverkar en cirkulär och hållbar politik, skriver bland andra företrädare för Mistra och Mistra REES, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Varje år slänger svenska företag, myndigheter och privatpersoner ungefär 2,3 miljoner datorer, skärmar och mobiler på återvinningscentraler. Det är varken smart eller hållbart eftersom merparten av produkterna kan återanvändas, Med kemikalieskatten i dess nuvarande form kommer tyvärr ännu större volymer att hamna på skroten.

Det skriver Henrik Nilsson, ordförande i Inrego, Anders Wijkman, ordförande i Återvinningsindustrierna, Oksana Mont, professor IIIEE i Lund, Åke Iverfeldt, vd i Mistra, Jan-Eric Sundgren, ordförande i Mistra REES, Mattias Lindahl, professor och programdirektör Mistra REES. Karin Strömqvist Bååthe, generalsekreterare SNV och Andrius Plepys, lektor IIIEE i Lund, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Gruppen föreslår att varor som återanvänds undantas från Kemikalieskatten.
Läs artikeln här