Rapporten beskriver hur beslutsfattare inom offentlig och privat sektor kan bidra till resurseffektivisering och slutna kretslopp och den ger också en inblick i behovet av styrmedel för att uppnå cirkulär ekonomi.

Det är problematiskt för beslutsfattare inom offentliga och privata sektorn att förstå alla aspekter av den cirkulära ekonomin, och hur deras beslut kan bidra till resurseffektivisering och slutna kretslopp.   Denna rapport avser att besvara en del av dessa frågor och ger en inblick i behovet av styrmedel för att uppnå cirkulära ekonomi.

Rapporten diskuterar centrala koncept relaterade till resurser och resurseffektivitet, vilka möjliggör förståelsen för behovet av styrning. Möjligheter och problem för realiserandet av en Cirkulär Ekonomi diskutera, liksom nuvarande styrmedel inom EU och Sverige. Vidare identifieras ett antal specifika områden där det behövs styrmedel för att komma vidare. Slutligen diskuteras en agenda för framtida forskning inom området.

Rapporten i fulltext

Mistra REES Policies Report