Mistra REES - Resurseffektivitet och effektiva lösningar

Mistra REES – Resource-Efficient and Effective Solutions based on a circular economy thinking är ett 4-årigt program drivet av ett konsortium bestående av ledande svenska universitet, stora och små företag och samhällsaktörer. Programmets vision är att påskynda omvandlingen av den svenska tillverkningsindustrin i riktning mot en cirkulär och hållbar ekonomi. Programmet startade 2015.

Nyheter

Starta din forskarutbildning inom Mistra REES

Mistra REES erbjuder en tjänst inom Environmental Management and Engineering vid Linköpings universitet.

Månadens partner

På gång

Kontakter