En precis nysläppt film av TakeActionTalks omnämns Mistra REES som en av flera aktiviteter som verkar för en mer cirkulär ekonomi. Se filmen här!

Vad är cirkulär ekonomi? Se filmen.

TakeAction talks

Att införa en mer cirkulär ekonomi i vårt samhälle skulle innebära att vi minskar våra utsläpp och avfall och börjar använda Jordens resurser mer effektivt, vilket är nödvändigt om vi ska nå klimatmålen och en hållbar värld.