Små företag är ofta källan till radikala och miljömässigt hållbara innovationer, men de har inte alltid tillräckligt med resurser för att lyckas. Forskare vid Linköpings universitet har i en fallstudie med tre företag undersökt hur universitet kan bidra till små företags utveckling. Genom exempelvis examensarbeten och forskningsprojekt kan dessa företag få billig arbetskraft utan att själva behöva ta några större risker.

 

Läs en sammanfattning av publikationen på engelska här.