I ett ecodesign-direktiv sätter experter från EU en lägsta standard för hur mycket energi olika produkter får använda. När denna standard sätts tas aspekterna energisparande, kostnader och konkurrenskraft med i åtanke. En oönskad bieffekt av de nya, energisnåla produkterna är att vi privatpersoner får mer pengar över att konsumera annat för och därmed använder vi lika mycket energi i det långa loppet. Det blir alltså en utmaning för EU att skapa nya incitament som kan få den totala energikonsumtionen att minska.

 

Läs en sammanfattning om publikationen här.