Det finns i dag ett antal lagar och regler, inom EU och i medlemsländerna, som kan bidra till en mer cirkulär ekonomi. Regelverket ökar också snabbt, men bestämmelserna och rekommendationerna står ibland också i konflikt med varandra.

Resultaten i korthet: För att en cirkulär ekonomi ska bli möjlig behövs nya affärsmodeller

Regelverk behöver förändras för att överbrygga hindren för en cirkulär ekonomi och för framväxten av nya affärsmodeller. Mer forsknings behövs för att utröna vilka regelförändringar som är nödvändiga inom vilka områden.

Ladda ner rapporten nedan:

Mistra REES Policy Brief