På Klimatforum 2019 läggs fokus på utmaningar och presentationer om möjligheter som gör skillnad. Deltagarna tar också del av färska slutsatser från världens klimatforskare inom FN:s klimatpanel IPCC.

En ny regering finns på plats – hur kommer de i praktiken att förhålla sig till den nya klimatlagen och vad ser det klimatpolitiska rådet för vägar framåt?

Mistra REES programchef Mattias Lindahl deltar i passet som kallas Konsumtionen – vår stora utmaning.

B.1 Konsumtionen – vår stora utmaning
De konsumtionsbaserade utsläppen måste minska. Men det talas ofta om att Sveriges rådighet är begränsad. Vi diskuterar tre högaktuella styrmedelsområden av övergripande karaktär. Vad är klimattullar och är det en lösning? Hur kan vi genom produktutveckling och ekodesign främja en cirkulär ekonomi? Konsumtionskultur och marknadskommunikation, hur kan de anpassas till klimatutmaningar?

Talare:

  • Fredrik Gisselman, utredare, handel och miljömässig hållbarhet, Kommerskollegium
  • Mattias Lindahl, programdirektör Mistra REES, Linköpings Universitet
  • Cecilia Soler, docent i marknadsföring, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
  • David Kihlberg, Chef för klimat och juridik, Naturskyddsföreningen
  • Karin Bradley, forskare KTH och programchef för Mistra Sustainable Consumption

Se hela programmet här