Tillsammans med IKEA undersöker forskare vid Lunds universitet vad som influerar ungas konsumtion av inredning. Slit och- slängmentaliteten i dagens samhälle är inte hållbar i längden och därför undersöks det hur cirkulär ekonomi skulle kunna minska miljöpåverkan inom inredningsbranschen. Av de tre konsumtionsmodeller som undersöks; att köpa secondhand, tillgänglighetsbaserad konsumtion och gemensam konsumtion är unga mest positiva till secondhandköp. Anledningarna anges vara det lägre priset, viljan att hitta unika produkter samt miljömedvetenhet.

 

Läs en sammanfattning av publikationen här.