I dagsläget finns flera EU-direktiv utformade för att minska produkters miljöpåverkan. En forskare vid Lunds universitet har intervjuat flera experter inom industrin för att undersöka hur dessa direktiv kan förbättras och i sin tur öka återvinningsgraden och resurseffektivitet. Det framkommer att regler som uppmuntrar hållbarhet och återvinning tas emot positivt, medan direktiv som minskar företagens egna kontroll inte är lika populära inom industrin.

 

Läs en sammanfattning av den vetenskapliga publikationen här.