Återtagande och omdesign (remanufacturing) av produkter är en bra metod som tillverkare kan använda för att minska sin påverkan på miljön, även om det kräver lite extra arbete. Den här metoden minskar framförallt materialåtgången som i sin tur leder till lägre utsläpp av växthusgaser. Artikeln sammanfattar och jämför olika studier inom ämnet.

Läs en sammanfattning på engelska här.