Oftast köper vi värme till våra hem och andra byggnader från ett energibolag, trots att det finns företag med överskottsvärme som går till spillo. Skulle det vara möjligt att ta in en tredje part som hjälper dessa företag och energibolagen att göra affärer med varandra? Forskare undersöker om en leverantör av Integrated Product Service Offerings (IPSO) är en välkommen tredje aktör i branschen och vad de då bör ha i åtanke.

Läs sammanfattningen på engelska här.