Product-Service Systems (PSS) förknippas ofta med resurseffektivitet, vilket innebär såväl miljömässiga som ekonomiska vinster. Hur kommer det då sig att PSS inte implementerats i större skala ute i industrin? I en fallstudie med Ericsson försökte forskare ta reda på detta genom att undersöka vilka fördelar företaget såg i och med implementeringen av PSS. Resultatet indikerar på att litteraturen om ämnet som finns idag inte är lika relevant som förväntat.

Läs vår briefing om artikeln “What’s in it for the Provider? The Case of a Telecom Vendor’s Value Capturing from the Transition to Product‐Service Systems.”