Sveriges Åkeriföretag och Återvinningsindustrierna bjuder in till årets konferens om cirkulär ekonomi, teknik och miljö med fokus på återvinningsbranschen.

Mistra REES programchef Mattias Lindahl medverkar i en paneldiskussion.

 

Program Återvinningsdagen 2020