Mistra REES - Resurseffektivitet och effektiva lösningar

Mistra REES – Resource-Efficient and Effective Solutions based on a circular economy thinking är ett  program drivet av ett konsortium bestående av ledande svenska universitet, stora och små företag och samhällsaktörer. Programmets vision är att påskynda omvandlingen av den svenska tillverkningsindustrin i riktning mot en cirkulär och hållbar ekonomi. Programmet pågår till 2023.

IVA 100 lista

Nyheter

Kan 3D-printing minska miljöpåverkan i bilindustrin?

En artikel om miljöeffekter av 3D-printing i bilindustrin från Mistra REES forskarna Daniel Böckin och Anne-Marie... Läs mer

3 april, 2020

Mistra REES på IVAs 100-lista 2020

IVA har precis publicerat sin 100-lista 2020 som lyfter fram aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta... Läs mer

2 mars, 2020

Tvättstugan – ett skolboksexempel på effektiv resursanvändning

Raphael Wasserbaur är doktorand på Linköpings Universitet och deltar i forskningen i Mistra REES. Han framhåller... Läs mer

22 november, 2018

Visa fler nyheter

Volvo Cars - kombinerar miljönytta med stark ekonomi

Volvo Cars har sedan många år miljö som kärnvärde för sin verksamhet, och kopplat mot kärnvärdet finns hela tiden ekonomiska aspekter. Ett exempel som ofta lyfts fram i detta sammanhang är företagets arbete med återtillverkning. Detta har pågått oavbrutet sedan 1945 och där har signifikant miljönytta kombinerats med stark ekonomi på ett framgångsrikt sätt.

Läs mer

Inrego med cirkulär affärsidé

Inrego är ett företag i IT-branschen som arbetar med cirkulära affärsmodeller och med ett stort engagemang i programmet.

Läs mer