På dagens konkurrenstäta och globala marknad räcker det inte med att designa bra produkter; trenden går mot att företag även måste erbjuda tjänster B2B för att lyckas. Läsaren får handfasta råd kring hur man ändrar sin verksamhet från att vara produkt-centrerad till att fokusera mer på tjänster och kundvärden. För att lyckas med en sådan förändring behöver hela organisationen vara med på tåget, vilket författarna guidar till hur man faktiskt gör.

Läs en sammanfattning på engelska här.