Mistra REES doktorand Daniel Böckin presenterade nyligen sin licentiatuppsats ”Learning from assessments of resource efficiency measures and their impact on resource use and the environment – Based on a case of additive manufacturing and a review of assessment studies”. I sin forskning har han granskat hur olika resurseffektiva och cirkulära lösningar påverkar miljön och resursanvändningen, beroende på vilken typ av produkt och system det handlar om.

I en intervju som gjordes i samband med Daniel Böckins licentiatfraläggning konstaterar han att ​”3D-printing har potential att i framtiden hjälpa till att minska den totala miljöpåverkan från lastbilar. Men då måste man använda miljövänlig elektricitet och så miljövänliga material som möjligt”.

Läs hela intervjun med Daniel här.