På måndagseftermiddagen i Almedalen drog Mistra fullt hus till sitt seminarium med titeln “Plast, thailandsresor och vår långsiktiga överlevnad”. Arrangemanget initierades av Mistra REES programchef Mattias Lindahl med syfte att förstärka kopplingen mellan Mistrafinansierade program och på så sätt uppnå programöverskridande forskningsinsatser.

Medarrangörer för seminariet var, förutom Mistra och Mistra REES The Seed BoxMistra Carbon Exit, Mistra STEPS, Mistra Sustainable Consumption, Mistra SAMS och MISUM.

Eftermiddagen bjöd på en seminarieserie där åhörarna fick ta del av forskningsresultat, samhällsrelevanta diskussioner såväl som problematisering av frågor gällande konsumtionens skuggplatser, plastens vara eller icke-vara, hållbara konsumtion och affärsmodeller för en mer cirkulär industri.

Vill du veta mer? Se LiUs intervju med Mattias Lindahl här.