Forskningsprogrammet Mistra REES är ett samarbete mellan ledande akademiska miljöer, industriföretag och samhällsaktörer med syfte att skapa kunskap om mer resurseffektiva och effektiva lösningar baserade på en cirkulär ekonomi.

Mistra REES är ett led i arbetet för att möta den ökande globala oron för överutnyttjande och kommande brist på naturresurser. Globala rapporter från FN, liksom det omfattande EU-initiativet ”Ett resurseffektivt Europa”, markerar tydligt behovet av innovativa lösningar och strategier för att lösa utmaningar relaterade till miljö- och resursfrågor. Mistra REES utgör ett viktigt bidrag till den europeiska och globala rörelsen mot resurseffektiva lösningar.

Visionen

Mistra REES vision är att främja den svenska tillverkningsindustrins övergång till en cirkulär och hållbar ekonomi. Genom tester och validering av metoder framtagna inom Mistra REES kommer programmet att stödja svenska tillverkande företag i utvecklingen av världsledande, nya och innovativa produkter och tjänster baserade på cirkulär ekonomi. Våra företagspartners får tillgång till de senaste forskningsresultaten liksom till ett nätverk av experter som tillsammans utgör en plattform för att diskutera, testa och utveckla de senaste idéerna och innovationerna.

Det unika med Mistra REES är att programmet sammanför kompetens från tre olika forskningsområden, “utformning av produkter och tjänster”, “affärsmodeller” och “politik”, med ambitionen att förstå hur dessa tre områden påverkar och samverkar med varandra. Det starka och engagerade samarbetet mellan akademin och de deltagande företagen möjliggör en unik möjlighet att samarbeta, skapa, utvärdera och genomföra resultaten som uppnås inom programmet. Detta ger ett tydligt mervärde för forskare såväl som för deltagande affärspartners. Ett exempel på resultat är metoder och verktyg för design av resurseffektiva produkter- och tjänster samt affärsmodeller som stödjer en effektivare användning av resurser i en cirkulär ekonomi. Ett annat övergripande resultat blir Mistra REES lärobok.