REES-doktorand Siri Willskytt: Så kan våra förbrukningsvaror bli mer miljövänliga

4 oktober, 2018  |  Allmänt

​Inom cirkulär ekonomi ligger fokus ofta på långlivade produkter. REES-doktoranden Siri Willskytt vid Chalmers har istället granskat hur våra förbrukningsvaror och kortlivade produkter kan bli mer resurssnåla och miljövänliga - och hon visar att mycket finns att göra. I sinlicentiatuppsats har Siri WIllskytt undersökt vad det finns för åtgärder som går att applicera på... Läs mer


REES-doktorand Hampus André: Cirkulär ekonomi inte alltid bättre för miljön

4 oktober, 2018  |  Allmänt

Hampus André, en av våra REES-doktorander på Chalmers, har i sin licentiatuppsats granskat vad den cirkulära ekonomin i praktiken innebär för metaller i elektroniska produkter. Han har ägnat de senaste åren åt att djupdyka i frågan om den cirkulära ekonomin, och vad den i praktiken innebär för metaller i elektroniska produkter. I sin licentiatuppsats konstaterar Hampus André... Läs mer


Tema omvärldsbevakning: Huvuddelen av EU-länderna missar cirkularitetskrav

28 september, 2018  |  Allmänt

Hälften av EU:s medlemsländer uppfyller inte gällande lagkrav för återvinning och återanvändning. Det avslöjar den franska tidskriften Le Journal de l'environnement i en genomgång av EU-ländernas arbete med återvinning och återanvändning. På EU-kommissionens svarta lista återfinns länder som Bulgarien, Spanien och Slovakien, men även grannland Finland. EU-kommissionens... Läs mer


REES-doktorand Daniel Böckin: 3D-printing kan minska lastbilars miljöpåverkan

28 september, 2018  |  Allmänt

Mistra REES doktorand Daniel Böckin presenterade nyligen sin licentiatuppsats ”Learning from assessments of resource efficiency measures and their impact on resource use and the environment - Based on a case of additive manufacturing and a review of assessment studies”. I sin forskning har han granskat hur olika resurseffektiva och cirkulära lösningar påverkar miljön och... Läs mer


Charter visar att vägen framåt går i cirklar

25 september, 2018  |  Allmänt

I en värld där konkurrensen om begränsade resurser blir allt hårdare kommer såväl politik och näringsliv behöva anamma cirkulära tankesätt och affärsmodeller. De flesta är överens om att världen står inför ett paradigmskifte - kunskapen om hur man bäst rustar sig inför detta skifte har varit desto mer komplicerat - inte minst bland politiker och näringslivsföreträdare som... Läs mer


”Plast, thailandsresor och vår långsiktiga överlevnad” – MISTRA i Almedalen

7 juli, 2018  |  Allmänt

På måndagseftermiddagen i Almedalen drog Mistra fullt hus till sitt seminarium med titeln "Plast, thailandsresor och vår långsiktiga överlevnad". Arrangemanget initierades av Mistra REES programchef Mattias Lindahl med syfte att förstärka kopplingen mellan Mistrafinansierade program och på så sätt uppnå programöverskridande forskningsinsatser. Medarrangörer för seminariet var,... Läs mer


Stora samhällsvinster med ökad plaståtervinning

28 juni, 2018  |  Allmänt

Vid Lunds universitet har REES-doktoranden Leonidas Milos under våren varit handledare för ett examensarbete om platsåtervinning. Det är studenten Aida Esmailzadeh Davani som har skrivit sitt examensarbete vid Centrum för miljö- och klimatforskning på Lunds universitet. Studien handlar om vilka effekter olika alternativ för ökad plaståtervinning skulle få i Sverige. Utifrån... Läs mer


Professor: Innovativa affärsmodeller avgörande för att klara solcellsrevolution

28 juni, 2018  |  Allmänt

Dagens nästintill explosionsartade solenergiutbyggnad skapar nya behov av resurseffektiv återvinning och återanvändning av uttjänta solpaneler. I dagarna invigs Europas första återvinningsanläggning för solpaneler. Mattias Lindahl professor vid Linköpings universitet välkomnar initiativet, men säger samtidigt att vinsterna skulle kunna bli betydligt större med hjälp av nya... Läs mer