Det är i den allra första designfasen som största möjligheten finns att påverka en produkts miljöbelastning under hela dess livslängd och se till att den blir så resurseffektiv som möjligt.
Projektet har som mål att ta fram designmetoder, i nära samarbete med de deltagande företagen, som ger det stöd företagens konstruktörer behöver.

– Vi ser hur det ställs allt högre krav på design och konstruktion, krav från kunder, krav på materialval, formgivning, service och underhåll, samtidigt som produkterna blir allt mer komplexa. Konstruktören eller designern får allt fler aspekter att ta hänsyn till och här kan vi göra en insats som underlättar, säger Tomohiko Sakao, forskare vid Linköpings universitet, som leder ett av MistraREES sju projekt.

– Vårt mål är att ge stöd (support) som är flexibelt och enkelt att använda och som passar olika storlekar av företag och som också överbryggar den mur som finns mellan design av produkter och design av tjänster.

I projektet har forskarna så här långt inventerat och dokumenterat de metoder som används inom industrin via litteraturstudier, men också genom intervjuer med de företag som ingår i Mistra REES. I samband med intervjuerna har de också bett om kravspecifikationer – hur ska stödet vara beskaffat för att vara till verklig nytta.
Metoder som stöttar resurseffektivitet finns i dag på marknaden, men används sällan.

– Vi har identifierat metoder och krav men behöver nu få accept från våra partners att vi är på rätt spår innan vi går in i nästa fas, säger Tomohiko Sakao.

Olika typer av stöd

– Det vi ser redan nu, utan att föregripa för mycket, är att det är stor skillnad på stora och små företag. Ett stort företag med många personer och nivåer inblandade i designprocessen har mycket att vinna på att öka effektiviteten med kanske fem procent. På ett litet företag är det bara en eller två personer som arbetar med design, effektivitet är viktig även här men det är an annat typ av stöd de behöver, säger Tomohiko Sakao.

En tydlig trend han också ser är att intresset för miljö- och resurshanteringsfrågor har ökat kraftigt på ledningsnivå i företagen det senaste året. Det innebär även ett ökat engagemang på konstruktionsavdelningarna.

– Det är något vi också måste ta med oss in i nästa steg.

Inventering av metoder

Sara Nilsson, doktorand vid Avdelningen industriell miljöteknik.

Fotograf: Thor Balkhed

Kontakt