Den 15 mars anordnar Naturvårdsverket och Aktuell Hållbarhet konferensen Klimatforum 2019 i Stockhom. Här kommer man lägga fokus på utmaningar och presentationer om möjligheter som gör skillnad. Deltagarna får också också del av färska slutsatser från världens klimatforskare inom FN:s klimatpanel IPCC. En ny regering finns på plats – hur kommer de i praktiken att förhålla sig till den nya klimatlagen och vad ser det klimatpolitiska rådet för vägar framåt?

Mistra REES programchef Mattias Lindahl deltar i passet som kallas Konsumtionen – vår stora utmaning. Med utgångspunkt i konstaterandet att “de konsumtionsbaserade utsläppen måste minska men att Sveriges rådighet ofta anses vara begränsad” kommer man under denna session diskutera tre högaktuella styrmedelsområden av övergripande karaktär. Vad är klimattullar och är det en lösning? Hur kan vi genom produktutveckling och ekodesign främja en cirkulär ekonomi? Konsumtionskultur och marknadskommunikation, hur kan de anpassas till klimatutmaningar?

Talare:

  • Fredrik Gisselman, utredare, handel och miljömässig hållbarhet, Kommerskollegium
  • Mattias Lindahl, programdirektör Mistra REES, Linköpings Universitet
  • Cecilia Soler, docent i marknadsföring, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
  • David Kihlberg, Chef för klimat och juridik, Naturskyddsföreningen
  • Karin Bradley, forskare KTH och programchef för Mistra Sustainable Consumption

Se hela programmet och anmäl er via denna länk.