Mistra REES är ett program som engagerar forskare från tre lärosäten, företag och organisationer. Mistra REES leds av professor Mattias Lindahl, Linköpings universitet.

Postadress: Mistra REES, Linköpings universitet, 581 83 Linköping.