Mistra REES pågår under perioden 2014-2018 och engagerar forskare från tre lärosäten, 12 företag, 2 kommuner och 2 organisationer. Mistra REES leds av professor Mattias Lindahl, Linköpings universitet, 013 28 11 08, mattias.lindahl@liu.se

Postadress: Mistra REES, Linköpings universitet, 581 83 Linköping.