”Kan vi införa en ’konsumtionshierarki’ i Europa?”

14 november, 2019  |  Allmänt

Mistra REES forskaren Carl Dalhammar har idag gjort ett inlägg på Europa-kommentaren. Läs inlägget... Läs mer


”Återvinn när alla andra alternativ är uttömda”

26 september, 2019  |  Allmänt

Om producenter inte frivilligt vill bidra till ökad cirkularitet för att minska konsumtionsbaserade utsläpp, behöver politiker och myndigheter gripa in och ställa krav, skriver Mattias Lindahl, professor i produktrelaterat miljöarbete. Läs debattartikeln... Läs mer


”Dags att fasa ut billiga undermåliga prylar”

19 september, 2019  |  Allmänt

Forskare inom Mistra REES har skrivit en artikel på SvD Debatt. Läs den... Läs mer


”Sverige måste bli bättre på sopsortering”

2 juli, 2019  |  Allmänt

Den cirkulära utmaningen är svår, men går att lösa. Det kräver fokuserat arbete från alla aktörer i värdekedjan samt relevanta styrmedel och regelverk från politiken, skriver Charlotta Sund, Tekniska verken, Lars Lindén, Ragn-Sells, och Mattias Lindahl, Linköpings universitet. Läs hela debattinlägget... Läs mer


Det är en konst att upphandla – lär ut hur!

27 juni, 2019  |  Allmänt

Ineffektivitet i offentliga upphandlingar kan ha kostat svenska skattebetalare 135 miljarder kronor 2018. Det är hundra gånger mer än vårbudgetens skattehöjningar på 1,3 miljarder kronor. Stelbent juridik, för lite vikt vid funktion, bristande resurser och politiker som låter populism styra inköpen är orsaker till detta gigantiska slöseri, skriver Mistra REES programchef MAttias... Läs mer


Mistra REES i Hagabloggen

26 juni, 2019  |  Allmänt

Tidigare i juni fick Mistra REES programchef äran att skriva ett inlägg till Hagabloggen. Under titeln Cirkulära affärsmodeller - en nyckel för att klara klimatutmaningen tar Mattias Lindahl upp ämnen så som resursslöseri, vikten av att börja ifrågasätta invanda tankemösnter kring konsumtion och satsa mer på att dela resurser genom tjänstefiering och funktionsförsäljning. Läs... Läs mer


Mistra fortsätter finansiera övergången till en cirkulär ekonomi

25 juni, 2019  |  Allmänt

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning beviljar forskningsprogrammet Mistra REES fortsatt finansiering med totalt 47 miljoner kronor under fyra år. Målet för programmet är att underlätta svensk tillverkningsindustris övergång till mer resurseffektiva lösningar och en cirkulär ekonomi. Mistra REES, där REES står för Resource-Efficient and Effective Solutions, arbetar med att... Läs mer


Mistra REES at World Circular Economic Forum 2019

19 juni, 2019  |  Allmänt

On June 3-5 the World Circular Economy Forum 2019 (WCEF2019) was arranged by SITRA in Helsinki, Finland. It was the third time WCEF2019 was arranged and a group of researchers from Mistra REES attended the event. Our PhD student Katherine Whalen has written down her top five takeaways from the WCEF2019 and you can read them here. She also recorded a podcast recapping what happened during... Läs mer