Professor Mattias Lindahl, programchef för Mistra REES, deltar i Society Quest om Hållbara Städer.

Tisdag 27 februari kl. 9.00-15.00

Mer information här.

Society Quest är ett unikt tillfälle där du har möjlighet att komma i kontakt med forskare vid Linköpings universitet och andra aktörer inom området för att diskutera just dina behov och utmaningar.

På Society Quest skapas gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt genom en interaktiv och processledd workshop. Du som deltagare är aktiv och bidrar med din kunskap och kontakter. Du kommer även få inspiration genom relevanta föredrag i ämnet.