Vad gör du när dina kunder efterfrågar mer miljömässigt hållbara produkter? Vad gör andra företag och vad kan du göra? Den 20 mars 2018 välkomnar innovationsprogrammen Produktion 2030 och RE:Source till en heldagsworkshop i Linköping för att ta del av erfarenheter från sex företag, få goda tips samt diskutera möjligheter, hinder och samarbeten för att utveckla hållbara affärserbjudanden. Från vår sida är vi intresserade av att få din syn på vilka aktiviteter vi kan bedriva inom innovationsprogrammen för att stödja din organisation i utvecklingen.
Målgruppen för workshopen är tillverkande, återtillverkande och återvinnande företag.

Tid: kl. 09.30–15.30

Anmälan senast 13 mars till: hanna.ljungkvist@resource-sip.se (ange kostönskemål!) Deltagande är avgiftsfritt.

Program

09:30 Kaffe, introduktion, drivkrafter och trender för hållbarhet
10:00-11:00 Företagspresentationer; utveckling av hållbara affärserbjudanden:

  • Electrolux: Cecilia Nord, Director Responsible Sourcing
  • Husqvarna: Jonas Willaredt, Environment and Sustainability
  • Essity: Åsa Degerman, Global Brand Innovation Manager

11:00-12:00: Workshop; förutsättningar och arbetssätt för utveckling av hållbara affärserbjudanden

12:00-13:00: LUNCH

13:00-14:00: Företagspresentationer; Cirkulär ekonomi genom återanvändning, återtillverkning och återvinning som affärsidé:

  • Godsinlösen: Matilda Jarbin, Hållbarhetschef
  • Folksam: Karin Stenmar, Hållbarhetschef
  • Stena Recycling: Malin Baltzar, Hållbarhetschef

14:00-15:00: Workshop; hur kan man uppnå mer cirkulära erbjudanden?

15:00-15:30: Sammanfattning/återrapportering/avslutning