Åtta Mistrafinansierade program bjuder in till en gemensam eftermiddag i Clematishuset för att förklara, problematisera och inspirera åhörare under teman så som konsumtionens skuggplatser, hållbar finans, och hur industrins grepp för förbättrad resurseffektivitet i produktion och design.