IVA projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi – ReCE – bjuder in till sin första ämnesworkshop av fem – Design. Projektet för samman näringsliv, forskning, organisationer och politik för att driva på Sveriges utveckling mot en resurseffektiv och cirkulär ekonomi.

Dagen inleds med inspirationsföreläsningar kring produkt- och systemdesign. Därefter delas samtliga deltagare in i delprojektgrupper för att genomföra ett intensivt workshop-arbete där vi tillsammans tar fram ett strategidokument kring produkt- och systemdesign inom delprojektområdet. Workshoppen genomförs enligt RIKA-modellen (Research, Idé, Koncept, Action), en intensiv, energifylld och väl beprövad modell för att snabbt nå resultat runt komplexa problemställningar.

Mistra REES programchef Mattias Lindahl kommer att delta i workshopen kring mobilitet. Frågor som kommer diskuteras är bl a hur kan transporter och system designas för att öka resurseffektiviteten?