Framläggning av den första licentiatexamen som resulterar ur forskningsprogrammet Mistra REES.

När: kl. 13.15

Den 7 december försvarar Sara Nilsson sin licentiatavhandling How requirements development could support design of effective and resource-efficient offerings här på Linköpings Universitet.

Licentiatavhandlingen finns att läsa här https://doi.org/10.3384/lic.diva-143011 Dessutom finns en intervju med Sara på vår hemsida http://mistrarees.se/forsta-licavhandlingen-inom-mistra-rees/