Det är hög tid att sätta fokus på konsumtionsbaserade utsläpp större utrymme i den politiska debatten Det menar Mattias Lindahl, professor i miljödriven produktdesign vid Linköpings universitet.

Under det pågående klimattoppmötet i Kartowice utsågs Sverige till det land med bäst klimatpolitik i en ambitiös jämförande studie som omfattar totalt 56 länder. CCPI ( Climate Change Performance Index) utvärderar planerade och pågående klimatåtgärder i sammanlagt 56 länder utifrån fjorton kriterier. Analysen visar att de globala koldioxidutsläppen återigen börjat öka och att inget av de granskade länderna gör tillräckligt för att nå tvågradersmålet, därför har också de tre första platserna i rankningen lämnats tomma.

Sjunkande koldioxidutsläpp och en hög andel förnybar energi är den främsta förklaringen till den svenska topplaceringen. Även den svenska klimatlagen får beröm av rapportförfattarna. Det finns dock förbättringspotential. Rapportförfattarna slår bland annat fast att Sverige måste vara klimatneutralt senast år 2030 för att kunna klara det så kallade tvågradersmålet. Framförallt måste Sverige göra mer för att minska sina konsumtionsbaserade utsläpp enligt rapporten.

Mattias Lindahl, professor i miljödriven produktdesign vid Linköpings universitet instämmer. Enligt Lindahl glöms ofta konsumtionsbaserade utsläpp bort i debatten och ofta låter det som att vi måste göra avkall på vår livskvalitet för att leva mer klimatsmart.

-Den centrala frågan är på vilket sätt hur vi kan bli mer effektiva på att använda begränsade resurser. Vi måste komma bort från slit- och slängsamhället och istället utforma prylar och apparater så att de kan återanvändas och repareras.

Mattia Lindahl lyfter också fram det som i näringslivskretsar börjat kallas för funktionsförsäljning, det vill säga att konsumenter och företag köper en tjänst istället för en produkt. Bilpooler och lånecyklar är exempel på fenomenet, men enligt Lindahl finns det fortfarande en enorm potential att utveckla nya tjänster, inte minst inom näringsliv och industri.

-Ett exempel är till exempel de företag som börjat hyra in truckar till sina lager istället för att själv köpa, underhålla och reparera truckar i egen regi. Vinsten blir dubbel eftersom både tillgänglighet och ekonomi blir bättre när man betalar för funktionen istället för att köpa in de fordon som behövs och sedan själv se till så att det arbete som behövs blir utfört. Även för tillverkarna innebär detta stora fördelar eftersom man själv har kontroll över sina produkter och på så sätt kan se till så att de används på ett hållbart sätt.

CCPI har utvecklats av frivilligorganisationerna German Watch, CAN Europe och New Climate Institute med syfte att öka trycket på politiker och andra beslutsfattare att agera i klimatfrågan.
I botten av rankningen återfinns länder som Saudiarabien, USA och Korea, inom EU är det Irland som intar bottenplatsen. Noterbart är att Tyskland i årets upplaga tappat fem placeringar och nu befinner sig på 27:e plats av totalt 56 länder.

Läs rapporten här.