I sin licavhandling “How requirements development could support design of effective and resource-efficient offerings” ställer Mistra REES-doktoranden Sara Nilsson sig frågan om man kan hitta en metod som hjälper företag att designa, konstruera och producera produkter på ett mera hållbart och resurssnålt sätt.

Foto: Thor Balkhed

I en intervju berättar Sara Nilsson om hur hon givit sig på kravspecifikationen som företagen inleder sin process för mer hållbar produktion med.

Att de produkter vi omger oss med ska vara så resurseffektiva som möjligt är det lätt att skriva under på. Men tittar man på komplicerade produkter, som exempelvis bilar eller flygplan, innebär det att en stor mängd aspekter måste komma in redan i design och konstruktionsfasen, konstaterar Sara.

Läs hela intervjun på LiUs hemsida.

Licavhandlingen läggs fram 7 december 2017: How requirements development could support design of effecitive and resource-efficient offerings, Sara Nilsson 2017, forskningen är finansierad inom Mistra REES, koordinerat av professor Mattias Lindahl, Avdelningen industriell miljöteknik, huvudhandledare Mats Björkman, Avdelningen industriell produktion.