I en värld där konkurrensen om begränsade resurser blir allt hårdare kommer såväl politik och näringsliv behöva anamma cirkulära tankesätt och affärsmodeller.

De flesta är överens om att världen står inför ett paradigmskifte – kunskapen om hur man bäst rustar sig inför detta skifte har varit desto mer komplicerat – inte minst bland politiker och näringslivsföreträdare som tillsammans utgör kärnan i omställningsarbetet.

Det vill den världsledande forskaren Martin Charter ändra på. Genom hans nya bok Designing for the circular economy finns det nu ett lättillgängligt standardverk för alla som vill förstå och förbereda sig inför ett ekonomiskt system baserat på resurseffektivitet och cirkularitet.

Boken vänder sig inte minst till de företagare och entreprenörer som vill ta tillvara på de nya möjligheter som övergången till en cirkulär ekonomi innebär. Genom sin enastående pedagogiska förmåga och klara struktur tydliggör Martin Charter vad som krävs av de företag och organisationer som vill ligga i framkant och kapitalisera på de krav som framtidens ekonomi innebär.

Förutom en faktaspäckad introduktion till olika begrepp och modeller bjuder boken även på värdefulla fallstudier om hur företag lyckats omsätta cirkulära tankesätt i konkreta affärsmodeller och kunderbjudanden i sin verksamhet. Medverkar i boken gör Mattias Lindahl, världsledande professor inom cirkulär ekonomi vid Linköpings universitet, med ett matnyttigt kapitel om vad som krävs utifrån ett designperspektiv för att klara övergången till en post-konsumistisk världsekonomi. Även biträdande professor Erik Sundin vid samma universitet har bidragit med ett intressant kapitel om återtillverkningens växande betydelse.

Övergången till framtidens resurseffektiva ekonomi innebär enorma affärsmöjligheter – men ställer samtidigt krav på flexibilitet och innovationskraft – på vitt skilda områden som design, prissättning och marknadsföring.

Designing the circular economy borde vara obligatorisk läsning för både politiker och entreprenörer – samt alla andra som vill förbereda sig själva och sin verksamhet inför resan mot den framtida ekonomin.

Köp boken här.