Välkomna på medlemsfrukost och ett viktigt och spännande samtal med fokus på omställningar i näringslivet för att bekämpa klimat- och miljöförändringar kopplat till vår egen region. Samtalet tar utgångspunkt i FNs globala mål 12 och 13 som handlar om hållbar konsumtion och produktion samt klimatförändringar.

 

Mistra REES proramchef Mattias Lindahl deltar i samtalet.

Kl. 7.30- 9.00 på Kammarforum i Norrköping.

Anmälan här https://sv-se.invajo.com/event/csreastsweden/klimatsamtalochmedlemsm%C3%B6tecsreastsweden