Mistra REES forskare i Lunnd har skrivit en rapport om incitament och hinder för den svenska tillverkningsindustrin att satsa på cirkulära affärsmodeller. Rapporten riktar sig till svenska företag och organisationer som är intresserade av eller är i färd med att förnya sina affärsmodeller till att bli mer cirkulära. Den kan också vara relevant för lokala och nationella beslutsfattare som är intresserade av stödja övergången till cirkulär ekonomi.

MISTRA REES Drivers and Barriers Lund-2