Forskare från REES har i en fallstudie undersökt vilka utmaningar som uppstår när ett företag flyttar sitt fokus från rena produkter till att kombinera produkt- och tjänsteerbudanden. Vanliga förändringar inkluderar företagets organisatoriska struktur, kultur och incitament. För att lyckas med implementeringen är det viktigt att produkter och tjänster designas gemensamt redan från början samt att kostnaden för alla steg i produktens livscykel budgeteras.

Läs sammanfattningen av Mistra REES-publikationen “Designing and providing integrated product-service systems – challenges, opportunities and solutions resulting from prescriptive approaches in two industrial companies”