Erik Sundin, Linköpings universitet och Matilda Jarbin, Godsinlösen, presenterade forskning respektive verksamhet inom återtillverkning vid konferensen Avfall i Nytt Fokus i Malmö. Värd för konferensen var REES-forskaren Maria Ljunggren Söderman.

Tvådagars konferensen Avfall i nytt fokus – från teknik till styrmedel väckte stort intresse från akademi, industri och myndigheter. Konferensen som pågick 29-30 mars hölls i Hyllie, utanför Malmö och arrangerades av Waste Refinery, Re:Source, IVL, Chalmers och RISE. Värd för konferensen var Mistra REES-forskaren Maria Ljunggren Söderman.

Matilda Jarbin och Erik Sundin presenterade olika möjligheter för företag att minska avfallet genom återtillverkning av använda eller felaktiga produkter. Matilda Jarbin beskrev hur de vid Godsinlösen tar hand om skadat gods, exempelvis mobiltelefoner och möbler, och omvandlar dem till fullt fungerande och säljbara produkter.
Läs mer hos www.godsinlosen.se

Erik Sundin presenterade de senaste ändringarna inom avfallshanteringen och visade också vilka miljömässiga och ekonomiska vinster som kan göras genom återtillverkning. Återtillverkningen roll i den cirkulära ekonomi diskuterades också.

Läs mer på Erik Sundins medarbetarsida. länk nedan.
För mer information om konferensen, kontakta Maria Ljunggren Söderman.

Avfall I Fokus: konferensens webbsida

Maria Ljunggren Söderman intervjuas i P1-morgon

Intervju i P1 morgon

Maria Ljunggren Söderman intervjuas i P1-morgon. Fotograf: Henrik Sandsjö

Kontakter

Erik Sundin

Biträdande professor

M

Maria Ljunggren Söderman

Universitetslektor